Nemecko Právnické osoby > Prenájom zamestnancov do Nemecka

Prenájom zamestnancov do Nemecka

tzv. AUG - Arbeitnehmerüberlassung

Okrem klasického vysielania zamestnancov do zahraničia je možný aj ich dočasné pridelenie, tzv. personálny lízing, ktorý pre mnohé firmy predstavuje veľmi atraktívnu a najmä ,,bezpečnú“ formu spolupráce.

Ako funguje prenájom zamestnancov do Nemecka

Podstatou celého prenájmu (Arbeitnehmerüberlassung) je, že prenajímate zamestnancov iným firmám do Nemecka (živnostníci sa prenajímať nedajú). Na to, aby ste mohli požiadať o nemecké povolenie na prenájom, musíte mať najskôr na Slovensku vybavenú Agentúru dočasného zamestnávania. Celý proces na nemeckej strane trvá potom asi ďalšie 2 mesiace, pričom treba rátať s tým, že ide celkovo o časovo náročný a komplikovaný proces. Radi Vás ním ale prevedieme a pomôžeme odbremeniť od administratívy spojenej s podaním žiadosti o vydanie licencie.
 

Je dôležité podotknúť, že pri prenájme zamestnancov do Nemecka sa daň zo mzdy musí od prvého dňa prenájmu platiť v Nemecku. V tomto sa líši prenájom zamestnancov od obyčajného vyslania, pri ktorom daň zo mzdy ostáva vo vysielajúcej krajine, pokiaľ nie sú prekročené určité lehoty.

Pri prenájme zamestnancov musíte rovnako dodržiavať predpisy o minimálnej mzde a zabezpečiť minimálne rovnako výhodné pracovné podmienky ako majú porovnateľní zamestnanci v podniku užívateľského zamestnávateľa.

Časté otázky

Je potrebné hlásiť zamestnancov na colný úrad aj pri ich prenájme?

Podobne, ako pri vysielaní zamestnancov do Nemecka, tak aj pri prenájme je nutné prihlásiť ich ešte pred začiatkom výkonu prác na colný úrad.

Pomôžeme vám?

Neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely vyriešenia Vášho dopytu a v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

ProfiDeCon newsletter

Nenechajte si ujsť dôležité zmeny, povinnosti a nariadenia.
Novinky vám pošleme e-mailom.