Nemecko Právnické osoby > Registrácia na DPH v Nemecku

Registrácia na DPH (Umsatzsteuer) v Nemecku

Spĺňate jeden z predpokladov povinnej registrácie na DPH v Nemecku? Pomôžeme vám s jej administráciou a podávaním nemeckých DPH hlásení.

Máte v Nemecku sklad, prípadne naskladnený tovar, vykonávate v Nemecku práce prostredníctvom subdodávateľov, prípadne vykonávate práce, pre ktoré je povinné sa registrovať v Nemecku na DPH? Registráciu, ako aj podávanie nemeckých DPH hlásení pre vás v radi a rýchlo zabezpečíme.

Povinnosť registrovať sa v Nemecku na DPH a podávať DPH hlásenia vám spravidla vzniká v nasledujúcich prípadoch:

  • Pri internetovom predaji tovaru a jeho fyzickom naskladnení na území Nemecka, pričom ak váš tovar naskladnený v Nemecku nebude, ale budete ho zasielať z domovskej krajiny, potom sa na DPH registrovať nemusíte. Túto povinnosť by ste mali až po prekročení obratu vo výške 10.000,- EUR, pričom táto hranica sa vzťahuje na celú EÚ. Od momentu jej prekročenia sú predajcovia povinní podávať DPH hlásenia v každej krajine, do ktorej zasielajú svoj tovar. Pre uľahčenie systému podávania DPH hlásení je od 1.7.2021 možnosť registrácie na tzv. OSS systém (One-Stop-Shop), ktorý podnikateľom umožňuje odvádzať DPH do všetkých členských krajín centrálne z jedného štátu.
  • Ak vykonávate stavebné práce v Nemecku a využívate pri tom na práce subdodávateľov, ako napr. iné firmy alebo živnostníkov. V takomto prípade máte možnosť uplatniť si vrátenie zaplatenej nemeckej DPH len prostredníctvom daných hlásení.

V prípade, že v Nemecku vykonávate práce pre podnikateľa, DPH neplatíte, môžete si však  uplatniť vrátenie zaplatenej nemeckej DPH napr. za náklady vzniknuté v súvislosti s pohonnými hmotami, ubytovaním, nákupmi a pod.

Ak vykonávate v Nemecku práce pre fyzickú osobu, teda nepodnikateľa, musíte svoje faktúry vystavovať už s DPH a túto ste následne povinný odvádzať na nemecký daňový úrad.

Časté otázky

Musím sa pri internetovom obchode registrovať v Nemecku na DPH?

V prípade, ak bude váš tovar naskladnený fyzicky na území Nemecka, ste povinný zaregistrovať Vašu firmu v Nemecku na DPH a následne podávať v Nemecku DPH hlásenia. Ak váš tovar nebude naskladnený v Nemecku, ale budete ho zasielať zo Slovenska, potom sa na DPH neregistrujete. V prípade prekročenia obratu vo výške 10.000,- EUR sa môžete registrovať na systém OSS a nemeckú DPH odvádzať centrálne zo Slovenska.

Kedy musím pri stavebných prácach podávať v Nemecku DPH hlásenia?

Ak vykonávate stavebné práce v Nemecku a využívate pritom na práce subdodávateľov – napr. iné firmy alebo živnostníkov, ste podľa nemeckej legislatívy povinný ohlásiť to nemeckému daňovému úradu a podávať pravidelné nemecké DPH hlásenia. V tomto prípade máte možnosť uplatniť si vrátenie nemeckej DPH len cez dané hlásenie.

Pomôžeme vám?

Neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely vyriešenia Vášho dopytu a v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

ProfiDeCon newsletter

Nenechajte si ujsť dôležité zmeny, povinnosti a nariadenia.
Novinky vám pošleme e-mailom.