Nemecko Živnostníci > Ohlásenie činnosti na remeselnej komore

Ohlásenie činnosti na remeselnej komore

tzv. Handwerkskammer

Chystáte v Nemecku vykonávať regulovanú činnosť? Pomôžeme vám získať povolenie.

Podnikateľská činnosť aj na území Nemecka

So živnostenským oprávnením zo svojej krajiny môžete vykonávať podnikateľskú činnosť aj na území Nemecka pokiaľ ide o činnosť, ktorá je v Nemecku evidovaná ako tzv. voľná. V prípade ak ide v zmysle nemeckých predpisov o tzv. regulovanú činnosť, je nutné, aby ste ešte pred samotným výkonom prác ohlásil danú činnosť na nemeckej remeselnej komore príslušnej podľa prvého miesta výkonu práce v Nemecku.

Komora preskúma, či Vaša doterajšia prax a vzdelanie vás oprávňujú k uskutočňovaniu cezhraničného výkonu prác a v prípade kladného posúdenia vám vydajú osvedčenie platné po dobu jedného roka, počas ktorého môžete ako zahraničný podnikateľ vykonávať danú činnosť na území Nemecka.

Dôležité pri výkone činnosti so zahraničným živnostenským oprávnením je aj maximálna povolená doba výkonu prác v Nemecku z hľadiska dane z príjmu. Tu platí, že na to, aby ste nemuseli zdaňovať svoj príjem v Nemecku, môžete pre jedného zákazníka na jednom mieste, prípadne viacerých do 50km od seba vzdialených miest, pracovať maximálne po dobu 12-tich mesiacov.

Časté otázky

Ako dlho je možné pracovať v Nemecku bez toho, aby vznikla povinnosť odvádzať tam dane?

Na to, aby vám v Nemecku nevznikla stála prevádzkáreň, môžete pre jedného zákazníka na jednom mieste pracovať maximálne po dobu 12tich mesiacov.

Je možné pracovať v Nemecku aj dlhšie ako jeden rok na jednom a tom istom mieste bez vzniku stálej prevádzkarne?

Áno, možné to je, pokiaľ by ste zamenili osobu zhotoviteľa za inú Vašu firmu.

Pomôžeme vám?

Neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely vyriešenia Vášho dopytu a v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

ProfiDeCon newsletter

Nenechajte si ujsť dôležité zmeny, povinnosti a nariadenia.
Novinky vám pošleme e-mailom.