Nemecko Právnické osoby > Ohlásenie činnosti na remeselnej komore

Ohlásenie činnosti na remeselnej komore

tzv. Handwerkskammer

Chystáte vykonávať regulovanú činnosť v Nemecku? Pomôžeme vám získať povolenie.

V prípade, ak sa chystáte v Nemecku vykonávať činnosť, ktorá je podľa nemeckých predpisov regulovanou činnosťou, je potrebné danú činnosť ohlásiť na remeselnej komore (tzv. Handwerkskammer), príslušnej podľa prvého miesta výkonu práce v Nemecku.

Pojem regulovaná činnosť znamená, že ide o činnosť, na ktorú je v Nemecku nutné mať odborné vzdelanie, prípadne prax.

Po splnení zákonných predpokladov príslušná remeselná komora vydá povolenie na výkon predmetnej činnosti. Vydaniu povolenia predchádza aj prípadná úhrada správneho poplatku. Povolenie sa vydáva na obdobie jedného roka a jeho platnosť je možné pravidelne obnovovať.

Časté otázky

Ktoré činnosti patria pod regulované činnosti?

Poväčšine patria pod regulované činnosti podobné činnosti ako tie, ktoré na Slovensku patria pod viazané či remeselné živnosti. Nie je to však pravidlom, je teda potrebné každú činnosť posudzovať osobitne.

Aké potvrdenie o odbornom vzdelaní je potrebné na ohlásenie regulovanej činnosti?

Ako potvrdenie o odbornom vzdelaní sa remeselnej komore v Nemecku predkladá tzv. Osvedčenie o povahe a dĺžke praxe, ktoré Vám na základe potrebných dokumentov vydá príslušný živnostenský úrad.

Pomôžeme vám?

Neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely vyriešenia Vášho dopytu a v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

ProfiDeCon newsletter

Nenechajte si ujsť dôležité zmeny, povinnosti a nariadenia.
Novinky vám pošleme e-mailom.