Skip to main content Skip to search

Vratenie-zrazkovej-dane

PRÁVNICKÉ OSOBY

V prípade, ak sa chystáte v Nemecku vykonávať činnosť, ktorá je podľa nemeckých predpisov regulovanou činnosťou, čo znamená, že ide o činnosť, na ktorú je v Nemecku nutné mať odborné vzdelanie, prípadne prax, je potrebné danú činnosť ohlásiť na remeselnej komore …

Viac o službe
ZKO-hlasenia-colny-urad

ŽIVNOSTNÍCI

Nemecká legislatíva určuje, že pokiaľ na jeho území vykonávate stavebnú činnosť, t.j. činnosť na nehnuteľnosti, je Váš objednávateľ povinný strhnúť Vám z vystavených faktúr zrážkovú daň, pokiaľ nie ste registrovaný na nemeckom daňovom úrade a…

Viac o službe
ohlasenie-cinnosti

ZAMESTNANCI

V Nemecku existuje 6 daňových tried, do ktorých sú zamestnanci zaradení podľa rodinného stavu, výšky zárobku a ďalších kritérií. Naši daňoví experti vyberú pre Vás tú najvýhodnejšiu variantu, aby ste hneď od začiatku zdaňovali svoje príjmy tou najvýhodnejšou…

Viac o službe

SLUŽBY

OSLOBODENIE OD ZRÁŽKOVEJ DANE V STAVEBNÍCTVE

Nemecká legislatíva určuje, že pokiaľ na jeho území vykonávate stavebnú činnosť, t.j. činnosť na nehnuteľnosti, je Váš objednávateľ povinný strhnúť Vám z vystavených faktúr zrážkovú daň, pokiaľ nie ste registrovaný na nemeckom daňovom úrade a nemáte vybavené oslobodenie od zrážkovej dane …

OHLÁSENIE ČINNOSTI NA REMESELNEJ KOMORE

V prípade, ak sa chystáte v Nemecku vykonávať činnosť, ktorá je podľa nemeckých predpisov regulovanou činnosťou, čo znamená, že ide o činnosť, na ktorú je v Nemecku nutné mať odborné vzdelanie, prípadne prax, je potrebné danú činnosť ohlásiť na remeselnej komore…

PRIHLÁSENIE ZAMESTNANCOV NA COLNÝ ÚRAD

V prípade ak Vaša spoločnosť vysiela na práce k nemeckému zákazníkovi svojich lokálnych zamestnancov, zabezpečíme prihlásenie daných zamestnancov na nemeckom colnom úrade (Zollamt). Prečo a kedy je potrebné prihlásiť zamestnancov na Zollamt?

REGISTRÁCIA NA DPH V NEMECKU – PODÁVANIE DPH HLÁSENÍ

Dosiahla Vaša spoločnosť na území Nemecka určitý obrat, vykonávate v Nemecku práce prostredníctvom subkontraktora, prípadne vykonávate práce, pre ktoré je povinné sa registrovať v Nemecku na DPH?

REGISTRÁCIA A HLÁSENIA NA SOKA BAU V NEMECKU

Dosiahla Vaša spoločnosť na území Nemecka určitý obrat, vykonávate v Nemecku práce prostredníctvom subkontraktora, prípadne vykonávate práce, pre ktoré je povinné sa registrovať v Nemecku na DPH?

ZALOŽENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI V NEMECKU

Chystáte sa rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na územie Nemecka a neviete aký typ podnikania si zvoliť? Poradíme Vám a pomôžeme so založením spoločnosti v Nemecku (spoločnosť s ručením obmedzeným – tzv. GmbH, organizačná zložka…

VAŠE PODNIKANIE V NEMECKU SI ZASLÚŽI PATRIČNÚ POZORNOSŤ

Pomôžeme Vám prekonať počiatočné nedorozumenia a uľahčíme pochopiť legislatívne predpisy

Kontaktujte nás