Nemecko Živnostníci  > Oslobodenie od zrážkovej dane

Oslobodenie od zrážkovej dane

tzv. Freistellungsbescheinigung (Freistellung)

Vykonávate v Nemecku činnosti v oblasti stavebného priemyslu?

Nemecká legislatíva určuje, že pokiaľ na jeho území vykonávate stavebnú činnosť, t.j. činnosť na nehnuteľnosti, je váš objednávateľ povinný strhnúť vám z vystavených faktúr zrážkovú daň, pokiaľ nie ste registrovaný na nemeckom daňovom úrade a nemáte vybavené oslobodenie od zrážkovej dane (tzv. Freistellungsbescheinigung hovorovo Freistellung). Toto oslobodenie musí byť platné najneskôr v čase vyplatenia faktúry, teda s prácami môžete začať a paralelne si o oslobodenie požiadať.

Po predložení platného oslobodenia vám už objednávateľ vyplatí plnú sumu, teda nestrhne vám zrážkovú daň z faktúry. V prípade, že vám už váš objednávateľ zrážkovú daň strhol, môžete si požiadať o jej vrátenie, no toto je možné až po skončení príslušného kalendárneho roka.

Oslobodenie od zrážkovej dane musí mať každý subjekt v celom subdodávateľskom reťazci. To znamená, že registrovať by ste sa mali tak Vy ako živnostník, ale aj všetci Vaši prípadní subdodávatelia, pokiaľ nejakých máte. Pokiaľ by teda Vaši subdodávatelia nedisponovali oslobodením od zrážkovej dane, ste povinný im podľa nemeckej legislatívy rovnako strhnúť z faktúr zrážkovú daň, a túto následne odviesť na nemecký daňový úrad.

Časté otázky

Prečo sa oplatí mať oslobodenie od zrážkovej dane?

Pokiaľ máte oslobodenie od zrážkovej dane, objednávateľ vám vyplatí plnú sumu, teda nestrhne vám zrážkovú daň z faktúry.

Kedy je potrebné požiadať oslobodenie od zrážkovej dane?

O oslobodenie je potrebné požiadať si vtedy, keď začnete vykonávať stavebné práce v Nemecku. Toto oslobodenie musí byť platné v čase vyplatenia faktúry, teda s prácami môžete začať a paralelne si o oslobodenie požiadať.

Pomôžeme vám?

Neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely vyriešenia Vášho dopytu a v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

ProfiDeCon newsletter

Nenechajte si ujsť dôležité zmeny, povinnosti a nariadenia.
Novinky vám pošleme e-mailom.