Nemecko Zamestnanci > Daňové priznanie

Daňové priznanie

(Einkommensteuererklärung)

Musím v Nemecku podávať daňové priznanie?

Daňové priznanie v Nemecku

Ste zamestnaný v Nemecku na obdobie dlhšie ako 183 dní, prípadne máte v Nemecku trvalý pobyt a stredisko životného záujmu? V tomto prípade vám vzniká povinnosť podať v Nemecku daňové priznanie. V prípade, ak máte daňovú triedu č. I, povinnosť podania nemeckého daňového priznania nemáte, máte však možnosť, ktorá môže byť aj výhodná, nakoľko môžete požiadať o vrátenie odvedenej dane zo mzdy z vášho zamestnania.

Lehota na podanie daňového priznania je spravidla do 31.7. nasledujúceho kalendárneho roka. Predíďte s našou pomocou prípadnej pokute za nepodanie priznania alebo nesprávnosti v priznaní a nechajte si poradiť odborníkom pri jeho spracovaní.

Časté otázky

Kedy mám povinnosť podávať v Nemecku daňové priznanie?

V prípade, ak sa zdržiavate v Nemecku po dobu dlhšiu ako 183 dní alebo ste zamestnancom nemeckej firmy a máte daňovú triedu číslo III, ste povinný podať si v Nemecku daňové priznanie. Ak by ste mali daňovú triedu číslo I, potom povinnosť podať daňové priznanie nemáte, máte však možnosť ho podať, aby vám nemecký daňový úrad mohol vyplatiť späť daň zo mzdy, ktorú za vás odviedol zamestnávateľ.

Aká je lehota na podanie nemeckého daňového priznania?

Lehota na podanie nemeckého daňového priznania je do konca júla nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Teda napríklad daňové priznanie za rok 2023 môžete podať najneskôr 31.07.2024. Toto platí pre daňové triedy, kde je povinnosť podania nemeckého daňového priznania, pre daňovú triedu I je možné podanie až do 4 rokov spätne, teda napríklad v roku 2024 je možne podanie daňových priznaní za roky 2020-2023.

Pomôžeme vám?

Neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely vyriešenia Vášho dopytu a v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov GDPR.
Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

ProfiDeCon newsletter

Nenechajte si ujsť dôležité zmeny, povinnosti a nariadenia.
Novinky vám pošleme e-mailom.