Německo Právnické osoby > Pronájem zaměstnanců do Německa

Pronájem zaměstnanců do Německa

(tzv. AUG - Arbeitnehmerüberlassung

Kromě klasického vysílání zaměstnanců do zahraničí je možné i jejich dočasné přidělení, tzv. personální leasing, který pro mnohé firmy představuje velmi atraktivní a zejména „bezpečnou“ formu spolupráce.

Jak funguje pronájem zaměstnanců do Německa

Podstatou celého pronájmu (Arbeitnehmerüberlassung) je, že pronajímáte zaměstnance jiným firmám do Německa (živnostníci se pronajímat nedají). K tomu, abyste mohli požádat o německé povolení k pronájmu, musíte mít nejprve v České republice vybavenou Agenturu dočasného zaměstnávání. Celý proces na německé straně pak trvá asi další 2 měsíce, přičemž je třeba počítat s tím, že jde celkově o časově náročný a komplikovaný proces. Rádi Vás jím ale provedeme a pomůžeme ulehčit od administrativy spojené s podáním žádosti o vydání licence.

Je důležité podotknout, že při pronájmu zaměstnanců do Německa se daň ze mzdy musí od prvního dne pronájmu platit v Německu. V tomto se liší pronájem zaměstnanců od pouhého vyslání, při kterém daň ze mzdy zůstává ve vysílající zemi, pokud nejsou překročeny určité lhůty.

Při pronájmu zaměstnanců musíte rovněž dodržovat předpisy o minimální mzdě a zajistit minimálně stejně výhodné pracovní podmínky jako mají srovnatelní zaměstnanci v podniku uživatelského zaměstnavatele.

Časté dotazy

Je třeba hlásit zaměstnance na celní úřad i při jejich pronájmu?

Podobně jako při vysílání zaměstnanců do Německa, tak i při pronájmu je nutné je přihlásit ještě před začátkem výkonu prací na celní úřad.

Pomůžeme vám?

Neváhejte nás kontaktovat

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely vyřešení Vaší poptávky a v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů GDPR.
Pravidla ochrany osobních údajů naleznete zde.

ProfiDeCon newsletter

Nenechte si ujít důležité změny, povinnosti a nařízení.
Newsletter posíláme jen když to považujeme za důležité.