Skip to main content Skip to search

Založenie živnosti v Nemecku

Založenie živnosti v Nemecku

Založenie živnosti v Nemecku zahŕňa nielen samotné nahlásenie činnosti, ale aj súbor s tým súvisiacich otázok zo strany daňového úradu, obchodnej a priemyselnej komory, remeselnej komory a ďalších inštitúcií. Čo sa časovej a administratívnej náročnosti týka, pri zakladaní živnosti v Nemecku treba rozlišovať, či ide o voľnú živnosť, ktorej ohlasovanie je pomerne jednoduchý proces, alebo či pôjde o činnosť regulovanú.

establishment-of-a-sole-trade-in-germany

V prípade regulovanej činnosti je spravidla nutné nechať si uznať dosiahnuté vzdelanie zo zahraničia príslušnou nemeckou remeselnou komorou.

Živnostník sa musí zaregistrovať na nemeckom daňovom úrade a od toho momentu odvádzať aj príspevky do nemeckého sociálneho poistenia.

V prípade ak ide o živnosť, pre ktorú podľa nemeckých predpisov nie je nutné špecifické vzdelanie, je proces ohlásenia rýchly a spravidla do 2-3 dní obdržíte potvrdenie o ohlásení. V prípade činností, kde je nutné vzdelanie či prax je proces náročnejší, pričom niekedy je nutné si nechať uznať vzdelanie príslušnou remeselnou komorou a až následne sa dá ohlásiť živnosť.

Ohlásenie nemeckej živnosti sa robí na miestnom úrade príslušnom podľa miesta podnikania živnostníka.