Německo Živnostníci > Založení živnosti v Německu

Založení živnosti v Německu

(Gewerbeanmeldung)

Pomůžeme s ohlášením živnosti a dalšími zákonnými náležitostmi.

Víte, co je zapotřebí pro založení živnosti v Německu?

Založení živnosti v Německu zahrnuje nejen samotné nahlášení činnosti, ale i soubor s tím souvisejících otázek ze strany daňového úřadu, obchodní a průmyslové komory, řemeslné komory a dalších institucí. Co se časové a administrativní náročnosti týče, při zakládání živnosti v Německu je třeba rozlišovat, zda jde o volnou živnost, jejíž ohlašování je poměrně jednoduchý proces, nebo zda půjde o činnost regulovanou.

V případě regulované činnosti je zpravidla nutné nechat si uznat dosažené vzdělání ze zahraničí příslušnou německou řemeslnou komorou.

Živnostník se musí zaregistrovat u německého daňového úřadu a od té doby odvádět i příspěvky do německého sociálního pojištění.

Časté dotazy

Jak rychle trvá ohlášení německé živnosti?

V případě, že jde o živnost, pro kterou podle německých předpisů není nutné specifické vzdělání, je proces ohlášení rychlý a zpravidla do 2-3 dnů obdržíte potvrzení o ohlášení. V případě činností, kde je nutné vzdělání či praxe, je proces náročnější, přičemž někdy je nutné si nechat uznat vzdělání příslušnou řemeslnou komorou a až následně lze ohlásit živnost.

Kde se provádí ohlášení německé živnosti?

Ohlášení německé živnosti se provádí na místním úřadě příslušném podle místa podnikání živnostníka.

Pomůžeme vám?

Neváhejte nás kontaktovat

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely vyřešení Vaší poptávky a v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů GDPR.
Pravidla ochrany osobních údajů naleznete zde.

ProfiDeCon newsletter

Nenechte si ujít důležité změny, povinnosti a nařízení.
Newsletter posíláme jen když to považujeme za důležité.