Německo Právnické osoby > Ohlášení činnosti na řemeslné komoře

Ohlášení činnosti na řemeslné komoře

tzv. Handwerkskammer

Chystáte se vykonávat regulovanou činnost v Německu? Pomůžeme vám získat povolení.

Pomůžeme vám s administrativou a řešeními v Německu

V případě, že se chystáte v Německu vykonávat činnost, která je podle německých předpisů regulovanou činností, je třeba danou činnost ohlásit na řemeslné komoře (tzv. Handwerkskammer), příslušné podle prvního místa výkonu práce v Německu.

Pojem regulovaná činnost znamená, že jde o činnost, pro kterou je v Německu nutné mít odborné vzdělání, případně praxi.

Po splnění zákonných předpokladů vydá příslušná řemeslná komora povolení k výkonu předmětné činnosti. Vydání povolení předchází i případná úhrada správného poplatku. Povolení se vydává na dobu jednoho roku a jeho platnost lze pravidelně obnovovat.

Časté dotazy

Které činnosti spadají pod regulované činnosti?

Povětšině patří pod regulované činnosti podobné činnosti jako ty, které v České republice patří pod vázané či řemeslné živnosti. Není to však pravidlem, je tedy třeba každou činnost posuzovat zvlášť.

Jaké potvrzení o odborném vzdělání je potřebné k ohlášení regulované činnosti?

Jako potvrzení o odborném vzdělání se řemeslné komoře v Německu předkládá tzv. Osvědčení o povaze a délce praxe, které Vám na základě potřebných dokumentů vydá příslušný živnostenský úřad.

Pomůžeme vám?

Neváhejte nás kontaktovat

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely vyřešení Vaší poptávky a v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů GDPR.
Pravidla ochrany osobních údajů naleznete zde.

ProfiDeCon newsletter

Nenechte si ujít důležité změny, povinnosti a nařízení.
Newsletter posíláme jen když to považujeme za důležité.