Skip to main content Skip to search

Založenie spoločnosti v Nemecku

Chystáte sa rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na územie Nemecka?

Chystáte sa rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na územie Nemecka a neviete, aký typ podnikania si zvoliť? Poradíme Vám a pomôžeme so založením spoločnosti v Nemecku (spoločnosť s ručením obmedzeným – tzv. GmbH, organizačná zložka, UG, komanditná spoločnosť atď.). Najvyhľadávanejšou formou v Nemecku je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (GmbH), pričom základné imanie je stanovené na minimálne 25.000,- EUR.

establishment-of-an-enterprise-in-germany

Spoločnosti sa v Nemecku zakladajú formou notárskej zápisnice. Túto vieme vo Vašom mene podpísať na základe plnej moci, ale pre urýchlenie procesu odporúčame prísť k notárovi osobne, pričom Vás k nemu radi budeme sprevádzať aj z dôvodu nutného zabezpečenia prekladu. Názov spoločnosti, ako aj predmet podnikania musí byť ešte pred samotným zápisom do obchodného registra schválený obchodnou a priemyselnou komorou (IHK) príslušnou podľa budúceho sídla spoločnosti. Každá spoločnosť musí mať zriadený svoj účet v banke, na ktorý sa splatí základné imanie.

Nemecké banky sú v poslednom období veľmi prísne, čo sa týka otvárania účtov s dispozičnými oprávneniami pre cudzincov a mnohé banky odmietajú otvoriť takýmto novo zakladaným firmám účet alebo žiadajú veľké množstvo dokladov. Na základe našich dlhoročných skúseností na nemeckom trhu Vám však vieme pomôcť prekonať aj túto administratívnu bariéru.

Pre začínajúcich podnikateľov existuje forma UG, kde stačí vložiť základné imanie 1,- EUR. Je to ekonomická forma určená práve pre prípady, kedy neviete ako sa Vám bude ďalej dariť a nemusíte splácať vysoké imanie. Druhou formou je už klasická GmbH -tu je však už povinnosť splatenia základného imania, resp. minimálne polovice vo výške 12.500,- EUR.

V prípade formy UG nie je podmienkou na zápis do obchodného registra aby mala firma otvorený účet, avšak v prípade GmbH je nutné splatiť základné imanie na daný bankový účet, pričom banky vyžadujú na otvorenie účtu, aby konateľ mal pobyt v Nemecku.