Skip to main content Skip to search

Výkon činnosti so zahraničným živnostenským oprávnením

Podnikateľská činnosť aj na území Nemecka

So živnostenským oprávnením zo svojej krajiny môžete vykonávať podnikateľskú činnosť aj na území Nemecka pokiaľ ide o činnosť, ktorá je v Nemecku evidovaná ako tzv. voľná. V prípade ak ide v zmysle nemeckých predpisov o tzv. regulovanú činnosť, je nutné, aby ste ešte pred samotným výkonom prác ohlásil danú činnosť na nemeckej remeselnej komore príslušnej podľa prvého miesta výkonu práce v Nemecku.

conducting-business-activities-with-a-foreign-trade-license

Komora preskúma, či Vaša doterajšia prax a vzdelanie Vás oprávňujú k uskutočňovaniu cezhraničného výkonu prác a v prípade kladného posúdenia Vám vydajú osvedčenie platné po dobu jedného roka, počas ktorého môžete ako zahraničný podnikateľ vykonávať danú činnosť na území Nemecka.

Dôležité pri výkone činnosti so zahraničným živnostenským oprávnením je aj maximálna povolená doba výkonu prác v Nemecku z hľadiska dane z príjmu. Tu platí, že na to, aby ste nemuseli zdaňovať svoj príjem v Nemecku, môžete pre jedného zákazníka na jednom mieste prípadne viacerých do 50km od seba vzdialených miest pracovať maximálne po dobu 12-tich mesiacov.

Na to, aby Vám v Nemecku nevznikla stála prevádzkáreň, môžete pre jedného zákazníka na jednom mieste pracovať maximálne po dobu 12tich mesiacov.

Áno, možné to je, pokiaľ by sa zmenila osoba zadávateľa alebo by ste zamenili osobu zhotoviteľa za inú Vašu firmu.