Německo Živnostníci > Ohlášení činnosti na řemeslné komoře

Ohlášení činnosti na řemeslné komoře

Handwerkskammer

Chystáte v Německu vykonávat regulovanou činnost? Pomůžeme Vám získat povolení.

Podnikatelská činnost i na území Německa

S živnostenským oprávněním ze své země můžete vykonávat podnikatelskou činnost i na území Německa pokud jde o činnost, která je v Německu evidována jako tzv. volná. V případě, že jde ve smyslu německých předpisů o tzv. regulovanou činnost, je nutné, abyste ještě před samotným výkonem prací ohlásil danou činnost na německé řemeslné komoře příslušné podle prvního místa výkonu práce v Německu.

Komora přezkoumá, zda Vaše dosavadní praxe a vzdělání Vás opravňují k uskutečňování přeshraničního výkonu prací a v případě kladného posouzení Vám vydají osvědčení platné po dobu jednoho roku, během kterého můžete jako zahraniční podnikatel vykonávat danou činnost na území Německa.

Důležité při výkonu činnosti se zahraničním živnostenským oprávněním je i maximální povolená doba výkonu prací v Německu z hlediska daně z příjmu. Zde platí, že na to, abyste nemuseli zdaňovat svůj příjem v Německu, můžete pro jednoho zákazníka na jednom místě, případně více než 50 km od sebe vzdálených míst, pracovat maximálně po dobu 12-ti měsíců.

Časté dotazy

Jak dlouho je možné pracovat v Německu, aniž by vznikla povinnost odvádět tam daně?

Na to, aby Vám v Německu nevznikla stálá provozovna, můžete pro jednoho zákazníka na jednom místě pracovat maximálně po dobu 12ti měsíců.

Je možné pracovat v Německu i déle než jeden rok na jednom a témže místě bez vzniku stálé provozovny?

Ano, možné to je, pokud byste zaměnili osobu zhotovitele za jinou Vaši firmu.

Pomůžeme vám?

Neváhejte nás kontaktovat

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely vyřešení Vaší poptávky a v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů GDPR.
Pravidla ochrany osobních údajů naleznete zde.

ProfiDeCon newsletter

Nenechte si ujít důležité změny, povinnosti a nařízení.
Newsletter posíláme jen když to považujeme za důležité.