Skip to main content Skip to search

Ukončenie podnikateľských aktivít v Nemecku

Zabezpečíme pre Vás všetky odhlasujúce povinnosti

V prípade, ak už ako zahraničná osoba nehodláte viac vykonávať podnikateľskú činnosť na území Nemecka, je nutné, aby ste svoju živnosť na príslušnom miestnom úrade zrušil a rovnako sa tak odhlásil aj z poisťovne či pobytu. Do momentu ukončenia podnikateľských aktivít však musíte viesť nemecké účtovníctvo a na konci účtovného obdobia tiež podať daňové priznanie a prípadne uhradiť daň z príjmu.

termination-of-business-activities-in-germany

Všetky povinnosti je nutné si riadne splniť, nakoľko v prípade podlžností vedia nemecké inštitúcie prostredníctvom exekúcie siahnuť aj na Vaše osobné financie v zahraničí.

V prípade ak vykonávate práce na základe zahraničnej živnosti, nemusíte ukončenie prác avizovať žiadnemu úradu.

Ak by ste mali nemeckú živnosť je potrebné odhlásiť živnosť na príslušnom miestnom úrade a vysporiadať si povinnosti voči daňovému úradu ako aj prípadnej remeselnej komore a odhlásiť sa z poisťovne.