Skip to main content Skip to search

Registrácia na DPH v Nemecku – Podávanie DPH hlásení

Dosiahla Vaša spoločnosť na území Nemecka určitý obrat?

Dosiahla Vaša spoločnosť na území Nemecka určitý obrat, vykonávate v Nemecku práce prostredníctvom subkontraktora, prípadne vykonávate práce, pre ktoré je povinné sa registrovať v Nemecku na DPH? Registráciu pre Vás v spolupráci s lokálnym daňovým poradcom radi a rýchlo zabezpečíme a na základe plnej moci za Vás následne budeme podávať DPH hlásenia na nemecký daňový úrad.

vat-registration-in-germany-submission-of-vat-notifications

Povinnosť registrovať sa v Nemecku na DPH a podávať DPH hlásenia Vám spravidla vzniká v nasledujúcich prípadoch:

  • Pri internetovom predaji tovaru a jeho fyzickom naskladnení na území Nemecka, pričom ak Váš tovar naskladnený v Nemecku nebude, ale budete ho zasielať z domovskej krajiny, potom sa na DPH registrovať nemusíte. Túto povinnosť by ste mali až po prekročení obratu za predaj v Nemecku vo výške 100.000,- EUR.
  • Ak vykonávate stavebné práce v Nemecku a využívate pri tom na práce subdodávateľov, ako napr. iné firmy alebo živnostníkov. V takomto prípade máte možnosť uplatniť si vrátenie zaplatenej nemeckej DPH prostredníctvom daných hlásení.

V prípade, že v Nemecku vykonávate práce pre podnikateľa, DPH neplatíte, môžete si však  uplatniť vrátenie zaplatenej nemeckej DPH napr. za náklady vzniknuté v súvislosti s pohonnými hmotami, ubytovaním, nákupmi a pod.

Ak vykonávate v Nemecku práce pre fyzickú osobu, teda nepodnikateľa, musíte svoje faktúry vystavovať už s DPH a túto ste následne povinný odvádzať na nemecký daňový úrad.

V prípade, ak bude Váš tovar naskladnený fyzicky na území Nemecka, ste povinný zaregistrovať Vašu firmu v Nemecku na DPH a následne podávať v Nemecku DPH hlásenia. Ak Váš tovar nebude naskladnený v Nemecku, ale budete ho zasielať zo Slovenska, potom sa na DPH neregistrujete, túto povinnosť by ste mali až po prekročení obratu vo výške 100.000,- EUR.

Ak vykonávate stavebné práce v Nemecku a využívate pritom na práce subdodávateľov – napr. iné firmy alebo živnostníkov, ste podľa nemeckej legislatívy povinný ohlásiť to nemeckému daňovému úradu a podávať pravidelné nemecké DPH hlásenia. V tomto prípade máte možnosť uplatniť si vrátenie nemeckej DPH cez dané hlásenia.