Skip to main content Skip to search

Prihlásenie zamestnancov na tzv. Zollamt

Zabezpečíme prihlásenie daných zamestnancov na nemeckom colnom úrade

V prípade, ak Vaša spoločnosť vysiela na práce k nemeckému zákazníkovi svojich zamestnancov, je potrebné prihlásiť ich na nemeckom colnom úrade (tzv. Zollamt). Tu platí, že prihlásenie je nutné vykonať najneskôr 1 deň pred vyslaním daných zamestnancov na práce do Nemecka, pričom toto je možné už len elektronicky.

registration-of-employees-at-the-so-called-zollamt

Pri nesplnení si tejto povinnosti a absencii dokladu o prihlásení Vašich zamestnancov na colnom úrade hrozia Vašej spoločnosti vysoké sankcie.

V prípade, ak Vaša firma využíva na práce v Nemecku živnostníkov, týchto na Zollamt hlásiť netreba. Ohlasovacia povinnosť sa teda vzťahuje výlučne na zamestnancov.

Keďže sa jedná o vyslanie zamestnancov do zahraničia (konkrétne do Nemecka), je potrebné vždy najneskôr deň pred začiatkom vyslania prihlásiť vysielaných zamestnancov na Zollamt. Toto prihlásenie sa týka LEN zamestnancov, nie živnostníkov.

V prípade, že Vaši zamestnanci nebudú prihlásení na Zollamt-e a budú aj napriek tomu vykonávať stavebné práce v Nemecku, hrozí Vám pomerne vysoká pokuta.