Skip to main content Skip to search

Prídavky na deti v Nemecku

Každý platca dane v Nemecku má nárok na poberanie rodinných prídavkov

Každý platca dane v Nemecku má nárok na poberanie rodinných prídavkov, a to i v tom prípade, ak sú rodinné prídavky vyplácané v domovskej krajine. Ide väčšinou o prípady, kedy otec dieťaťa je zamestnaný v Nemecku a matka s dieťaťom žijú v domovskej krajine. Naši skúsení spolupracovníci Vám poskytnú kompletnú službu od zoznamu potrebných podkladov a formulárov, až po podanie žiadosti o ich vyplácanie.

child-benefits-in-germany

A to dokonca i so spiatočnou platnosťou, maximálne však po dobu 6tich mesiacov spätne od podania žiadosti. Proces rozhodovania o rodinných prídavkoch je značne komplikovaný, ale najmä zdĺhavý, pričom treba rátať s minimálnou dobou spracovania 6-9 mesiacov.

Pokiaľ sú Vám vyplácané prídavky na dieťa zo Slovenska, môžu Vám byť zároveň vyplácané aj prídavky z Nemecka, tieto sú však ponížené presne o sumu prídavkov z domovskej krajiny.

Áno, možné to je, pokiaľ toto dieťa žije s Vami v spoločnej domácnosti a teda ho živíte a vychovávate.