Německo Právnické osoby > Osvobození od srážkové daně

Osvobození od srážkové daně - Freistellung

tzn. Freistellungsbescheinigung

Německá legislativa určuje povinnost platit srážkovou daň ze stavební činnosti. Této povinnosti je možné se vyhnout. Rádi vám s tím pomůžeme.

Německá legislativa určuje, že pokud na jeho území vykonáváte stavební činnost, tzn. činnost na nemovitosti, je Váš objednatel povinen strhnout Vám z vystavených faktur srážkovou daň, pokud nejste registrováni na německém daňovém úřadě a nemáte vybaveno osvobození od srážkové daně (tzv. Freistellungsbescheinigung nebo Freistellung). Toto osvobození musí být platné nejpozději v době vyplacení faktury, tedy s prácemi můžete začít a paralelně si o osvobození požádat.

Po předložení platného osvobození Vám již objednatel vyplatí plnou částku, tedy nestrhne Vám srážkovou daň z faktury. V případě, že Vám již Váš objednatel srážkovou daň strhl, můžete si požádat o její vrácení, ale toto je možné až po skončení příslušného kalendářního roku.

Osvobození od srážkové daně by měla mít přitom nejen firma, ale i její další subdodavatelé, jelikož toto pravidlo platí v celém subdodavatelském řetězci. To znamená, že registrovat by se měla jak Vaše firma, tak i všichni Vaši případní subdodavatelé. Pokud by tedy Vaši subdodavatelé nedisponovali osvobozením od srážkové daně, jste povinen jim podle německé legislativy rovněž strhnout z faktur srážkovou daň, a tuto následně odvést na německý daňový úřad.

Časté dotazy

Proč se vyplatí mít osvobození od srážkové daně?

Pokud máte osvobození od srážkové daně, objednatel Vám vyplatí plnou částku, tedy nestrhne Vám srážkovou daň z faktury.

Kdy je třeba požádat o osvobození od srážkové daně?

O osvobození je třeba požádat si tehdy, když začnete provádět stavební práce v Německu. Toto osvobození musí být platné v době vyplácení faktury, tedy s prácemi můžete začít a paralelně si o osvobození požádat.

Pomůžeme vám?

Neváhejte nás kontaktovat

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely vyřešení Vaší poptávky a v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů GDPR.
Pravidla ochrany osobních údajů naleznete zde.

ProfiDeCon newsletter

Nenechte si ujít důležité změny, povinnosti a nařízení.
Newsletter posíláme jen když to považujeme za důležité.