Skip to main content Skip to search

Vyhotovenie daňových priznaní

Musím v Nemecku podávať daňové priznanie?

V prípade, ak vykonávate práce v Nemecku dlhodobo, môže Vám v Nemecku vzniknúť stála prevádzkareň pre účely dane z príjmu. V oblasti stavebných a montážnych prác je to obvykle po prekročení lehoty 12tich mesiacov práce pre jedného zákazníka na jednom mieste, prípadne na viacerých miestach v okruhu do 50km. Ak by nastala táto situácia, ste povinný zdaniť svoj príjem v Nemecku spätne od dátumu, kedy predmetná zákazka v Nemecku začala.

processing-of-tax-returns

Stála prevádzkareň Vám môže tiež vzniknúť v prípade, ak by ste si v Nemecku kúpili alebo prenajali nejaké priestory, prípadne by vo Vašom mene v Nemecku uzatváral obchody Váš zamestnanec či sprostredkovateľ. Každý prípad môže byť osobitný a špecifický, preto Vám odporúčame sa s nami poradiť, či Vám v tom-ktorom prípade môže vzniknúť stála prevádzkareň pre účely dane z príjmu a v prípade, že by Vám uvedené hrozilo, poradíme Vám, ako sa dá danej povinnosti vyhnúť, ak to ešte je možné alebo ako čo najviac zmierniť dané následky.

V prípade ak vykonávate práce v oblasti stavebníctva alebo montáže na území Nemecka a s prácami u jedného zákazníka na tom istom mieste prekročíte 12 mesiacov, vznikne Vám v Nemecku povinnosť podať daňové priznanie a zdaniť príjem z danej zákazky od počiatku v Nemecku.

V Nemecku sa okrem dani z príjmu platí aj daň zo živnosti, pričom táto je rôzna a závislá od príslušného miesta. Celkovo sa výška daňového zaťaženia môže vyšplhať na 25-30%.