Skip to main content Skip to search

Vedenie účtovníctva

Kedy musím viesť v Nemecku účtovníctvo?

V prípade, že by Vám v Nemecku vznikla stála prevádzkareň pre účely dane z príjmu, ste povinný daný príjem v Nemecku zdaniť a nechať si viesť účtovníctvo podľa nemeckých predpisov, ktoré je podkladom pre prípravu daňového priznania. Rovnakú povinnosť samozrejme máte, ak máte v Nemecku založenú napríklad spoločnosť alebo ohlásenú nemeckú živnosť ako živnostník.

when-is-it-required-to-administer-bookkeeping-in-germany

Tu vzniká povinnosť viesť účtovníctvo a tiež prípadne podávať pravidelné DPH hlásenia na nemecký daňový úrad.

Z hľadiska kvality je vhodné, aby Vám tak účtovníctvo, ako aj dane riešil nemecký daňový poradca. Zastupovanie Vám na základe plnej moci radi zabezpečíme v spolupráci s naším lokálnym poradcom v Nemecku.

V prípade ak by ste vykonávali v Nemecku stavebné alebo montážne práce na jednom mieste u jedného zákazníka po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, vznikla by Vám v Nemecku stála prevádzkareň pre účely dane z príjmu a teda by ste museli daný príjem v Nemecku zdaniť a spraviť účtovníctvo podľa nemeckých predpisov, ktoré je podkladom daňového priznania.

Nemecké účtovanie Vám môže zabezpečovať aj osoba bez predmetnej kvalifikácie, v takomto prípade Vás ale daná osoba nemôže zastupovať pred nemeckým daňovým úradom ani nemôže za Vás podpisovať hlásenia či priznania. Z hľadiska zodpovednosti za škodu je vhodné, aby Vám tak účtovníctvo ako aj dane riešil nemecký daňový poradca.