Skip to main content Skip to search

Spracovanie miezd

Daň zo mzdy za svojich zamestnancov

V prípade, ak vysielate do Nemecka svojich zamestnancov, ktorí v kalendárnom roku prekročia 183 dní pobytu v Nemecku, ste povinný ako firma v Nemecku odvádzať daň zo mzdy za týchto svojich zamestnancov. Predmetná povinnosť odvodu dane zo mzdy platí aj pre prípad dočasného pridelenia zamestnancov do Nemecka (tzv. prenájom zamestnancov), pričom tu vzniká povinnosť odvodu dane zo mzdy už od prvého dňa dočasného pridelenia zamestnanca.

wage-administration

Pre výpočet príslušnej dane zo mzdy si musíte nechať spracovať mzdy svojich zamestnancov nemeckým daňovým poradcom za účelom výpočtu nemeckej výšky dane zo mzdy, aby ste túto následne mohli odviesť na nemecký daňový úrad. Rovnakú povinnosť máte, ak by ste zamestnávali nemeckých zamestnancov alebo by Vaši domáci zamestnanci boli poistení v nemeckej poisťovni. Za pomoci nášho nemeckého daňového poradcu Vám mzdy Vašich zamestnancov spracujeme a informujeme o Vašich ďalších následných povinnostiach v Nemecku.

Jednou z výhod keď zamestnávateľ odvádza za zamestnanca nemeckú daň zo mzdy je skutočnosť, že taký zamestnanec môže v danom prípade požiadať o nemecké rodinné prídavky.

V prípade ak vysielate svojich zamestnancov na práce do Nemecka a títo zamestnanci prekročia 183 dní v kalendárnom roku v Nemecku, ste povinný za týchto zamestnancov platiť nemeckú daň zo mzdy a teda si nechať spracovávať mzdy nemeckým daňovým poradcom.

V prípade ak svojich zamestnancov prenajímate na základe nemeckého povolenia na prenájom zamestnancov (Arbeitnehmerueberlassung – tzv. AUG), ste povinný od prvého dňa prenájmu platiť za daných zamestnancov nemeckú daň zo mzdy a teda si nechať rovnako spracovávať mzdy podľa nemeckých predpisov.