Skip to main content Skip to search

Registrácia a hlásenia na SOKA BAU

Vykonávate v Nemecku činnosti v oblasti stavebného priemyslu?

Vykonávate v Nemecku činnosti v oblasti stavebného priemyslu, pričom na dané práce využívate svojich zamestnancov? V tom prípade je Vaša spoločnosť ako zamestnávateľ povinná zaregistrovať sa v Nemecku na tzv. SOKA BAU a podávať na SOKA BAU pravidelné hlásenia o svojich zamestnancoch, najmä o počte odpracovaných hodín a poskytnutej dovolenke.

registration-and-notifications-at-soka-bau

Zmyslom registrácie na SOKA BAU je zabezpečenie rovnocenných možností poskytnutia dovolenky pre zamestnancov aj v prípade, ak z dôvodu častých zmien zamestnania zamestnancom nárok na dovolenku ešte nevznikol. V SOKA BAU sa preto eviduje tzv. dovolenkový fond zamestnanca v rámci všetkých jeho predchádzajúcich zamestnaní.

V prípade, ak vykonávate činnosti ako napr. elektro práce, vodárenské, inštalatérske, prípadne práce, ktoré nijako nesúvisia so stavebníctvom, je Vaša spoločnosť od príspevkov do SOKA BAU oslobodená.

Podobne, ako pri prihlásení na Zollamt, tak aj na SOKA BAU je potrebné registrovať sa LEN v prípade, ak v Nemecku pracujete prostredníctvom zamestnancov a vykonávate práce, ktoré spadajú pod SOKA BAU.

Ide o prípady, ak vykonávate napr. elektro práce, vodárenské, inštalatérske práce prípadne práce, ktoré nijako nesúvisia so stavebníctvom.