Skip to main content Skip to search

Zgłoszenie wykonywania działalności w Izbie Rzemieślniczej

Dotyczy planowania wykonywania w Niemczech działalności regulowanej.

W przypadku planowania wykonywania w Niemczech działalności, będącej w myśl niemieckich przepisów działalnością regulowaną, to znaczy, że chodzi o działalność, na wykonywanie której w Niemczech należy mieć stosowne wykształcenie lub praktykę, wtedy taką działalność należy zarejestrować w stosownej Izbie Rzemieślniczej, w zależności od pierwszego miejsca wykonywania pracy w Niemczech.

notification-on-activities-at-the-chamber-of-craft

Po spełnieniu przesłanek ustawowych stosowna Izba Rzemieślnicza wyda zezwolenie na wykonywanie przedmiotowej działalności. Wydanie zezwolenia wiąże się też z zapłatą opłaty administracyjnej. Zezwolenie wydawane jest na okres jednego roku, przy czym jego ważność można regularnie przedłużać.

Zestaw działalności regulowanej tworzą w większości podobne czynności, jak w Słowacji, oraz działalności, których wykonywanie jest uzależnione od posiadania specjalistycznych uprawnień albo działalność rzemieślnicza. Nie jest to jednak generalną zasadą, dlatego każdą działalność należy rozpatrywać oddzielnie.

Zaświadczeniem o posiadaniu specjalistycznego wykształcenia, przedkładanym niemieckiej Izbie Rzemieślniczej jest tzw. „Zaświadczenie o charakterze i długości praktyki”, które na podstawie niezbędnych dokumentów wyda stosowny Urząd ds. Prowadzenia Działalności Gospodarczej.