Skip to main content Skip to search

Vratenie-zrazkovej-dane

OSOBY PRAWNE

W przypadku planowania wykonywania w Niemczech działalności, będącej w myśl niemieckich przepisów działalnością regulowaną, to znaczy, że chodzi o działalność, na wykonywanie której w Niemczech należy mieć stosowne wykształcenie lub praktykę, wtedy …

Więcej o usłudze
ZKO-hlasenia-colny-urad

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Legislatywa niemiecka mówi, że jeśli na terytorium Niemiec wykonywana jest działalność budowlana, tzn. czynność dotycząca nieruchomości, wtedy zleceniodawca powinien potrącać z wystawionych faktur podatek od wynagrodzeń …

Więcej o usłudze
ohlasenie-cinnosti

PRACOWNICY

W Niemczech istnieje 6 grup podatkowych, do których pracownicy są klasyfikowani w zależności od stanu rodzinnego, wysokości zarobków i dalszych kryteriów. Nasi eksperci podatkowi potrafią dokonać wyboru najbardziej korzystnej grupy podatkowej, aby zgodnie z prawem …

Więcej o usłudze

USŁUGI

ZWOLNIENIE Z PŁACENIA ZALICZKI PODATKU W BUDOWNICTWIE

Legislatywa niemiecka mówi, że jeśli na terytorium Niemiec wykonywana jest działalność budowlana, tzn. czynność dotycząca nieruchomości, wtedy zleceniodawca powinien potrącać z wystawionych faktur podatek od wynagrodzeń …

ZGŁOSZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ

W przypadku planowania wykonywania w Niemczech działalności, będącej w myśl niemieckich przepisów działalnością regulowaną, to znaczy, że chodzi o działalność, na wykonywanie której w Niemczech należy mieć stosowne wykształcenie lub praktykę, wtedy …

ZGŁOSZENIE PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE CELNYM

W przypadku, kiedy dana firma deleguje do pracy na rzecz niemieckiego klienta swoich lokalnych pracowników, zapewniamy zarejestrowanie tychże pracowników w niemieckim urzędzie celnym (Zollamt) …

REJESTRACJA DO CELÓW PODATKU VAT V NIEMCZECH - SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ PODATKU VAT

W Niemczech należy się zarejestrować jako płatnik podatku VAT po osiągnięciu określonej wysokości obrotu lub w razie wykonywania pracy za pośrednictwem podwykonawców, ewentualnie w przypadku wykonywania prac, które podlegają temu obowiązkowi.

REJESTRACJA I ZGŁOSZENIA W SOKA BAU W NIEMCZECH

W razie wykonywania w Niemczech działalności w ramach przemysłu budowlanego, przy czym do danych prac zatrudniani są pracownicy firmy, wtedy firma taka powinna się zarejestrować jako pracodawca w tzw. SOKA BAU …

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO W NIEMCZECH

W razie planowania prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Niemiec, przy czym typ tej działalności jest przedmiotem dobrowolnego wyboru, doradzimy i pomożemy z założeniem firmy w Niemczech (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tzw. GmbH, jednostka organizacyjna …

PROWADZENIE PRZEZ OSOBĘ ZAGRANICZNĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NIEMCZECH ZASŁUGUJE NA STOSOWNE PODEJŚCIE

Pomożemy w przebrnięciu przez początkowe nieporozumienia i ułatwimy zrozumienie przepisów legislacyjnych.

Skontaktuj się z nami