Skip to main content Skip to search

Daňové priznanie

Povinnosť podať v Nemecku daňové priznanie

Ste zamestnaný v Nemecku na obdobie dlhšie ako 183 dní, prípadne máte v Nemecku trvalý pobyt a stredisko životného záujmu? V tomto prípade Vám vzniká povinnosť podať v Nemecku daňové priznanie. V prípade, ak máte daňovú triedu č. I, povinnosť podania nemeckého daňového priznania nemáte, máte však možnosť, ktorá môže byť aj výhodná, nakoľko môžete požiadať o vrátenie odvedenej dane zo mzdy z Vášho zamestnania.

tax-return-steuererklarung-finanzamt

Lehota na podanie daňového priznania je do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka. Predíďte s našou pomocou prípadnej pokute za nepodanie priznania alebo nesprávnosti v priznaní a nechajte si poradiť odborníkom pri jeho spracovaní. V prípade ak je Vaším zástupcom nemecký daňový poradca, predlžuje sa lehota na podanie daňového priznania z konca mája až na 31. december.

V prípade ak sa zdržiavate v Nemecku po dobu dlhšiu ako 183 dní alebo ste zamestnancom nemeckej firmy a máte daňovú triedu číslo III, ste povinný podať si v Nemecku daňové priznanie. Ak by ste mali daňovú triedu číslo I, potom povinnosť podať daňové priznanie nemáte, máte však možnosť ho podať, aby Vám nemecký daňový úrad mohol vyplatiť späť daň zo mzdy, ktorú za Vás odviedol zamestnávateľ.

Lehota na podanie nemeckého daňového priznania je do konca mája nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pričom ak máte ako zástupcu nemeckého daňového poradcu, potom sa lehota predlžuje až na koniec decembra nasledujúceho kalendárneho roka. Teda daňové priznanie za rok 2018 môžete podať najneskôr 31.12.2019.