Skip to main content Skip to search

Dane v Nemecku – Zaradenie do daňových tried (1-6)

Naši daňoví experti vyberú pre vás tú najvýhodnejšiu variantu

V Nemecku existuje 6 daňových tried, do ktorých sú zamestnanci zaradení podľa rodinného stavu, výšky zárobku a ďalších kritérií. Naši daňoví experti vyberú pre Vás tú najvýhodnejšiu variantu, aby ste hneď od začiatku zdaňovali svoje príjmy tou najvýhodnejšou triedou a vyhli sa tak doplatkom, ktoré môžu byť nemilým prekvapením.

taxes-in-germany-placement-in-tax-classes

V prípade, ak pracujete ako zahraničný občan pre nemeckú firmu a ste slobodný, budete automaticky zaradený do daňovej triedy č. I, ktorá je žiaľ najnevýhodnejšou, avšak zrazenú výšku dane zo mzdy si môžete za určitých predpokladov vyžiadať späť prostredníctvom spracovania nemeckého daňového priznania.

Ak ste ženatý / vydatá, môžete požiadať o daňovú triedu č. III, ktorá už je oproti daňovej triede č. I výhodnejšia. Pri žiadosti o vrátenie dane prostredníctvom spracovania daňového priznania je to však výhodné len za predpokladu, že výška partnerovho príjmu nie je príliš vysoká.

V prípade ak ste slobodný/á, budete zaradený do daňovej triedy číslo I, ktorá má najvyššie daňové zaťaženie.

O zmenu daňovej triedy číslo I na III môžete požiadať ak ste ženatý / vydatá. Žiadosť sa podáva na nemecký daňový úrad. Zmena je však výhodná vtedy, ak by výška príjmov manžela / manželky nebola veľmi vysoká, nakoľko dané príjmy potom vstupujú do výpočtu pre Vaše daňové priznanie a v niektorých prípadoch sa môže stať, že by ste dane v Nemecku ešte doplácal.