Skip to main content Skip to search

Ohlášení činnosti řemeslné komoře

Chystáte se v Německu vykonávat regulovanou činnost?

V případě, že se chystáte v Německu vykonávat činnost, která je podle německých předpisů regulovanou činností, což znamená, že jde o činnost, pro kterou je nutné mít v Německu odborné vzdělání nebo praxi, je nezbytné uvedenou činnost ohlásit řemeslné komoře příslušné podle místa výkonu práce v Německu.

notification-on-activities-at-the-chamber-of-craft

Po splnění zákonných předpisů vydá příslušná řemeslná komora povolení k výkonu předmětné činnosti. Před vydáním povolení je nutné také uhradit případný správní poplatek. Povolení se vydává na dobu jednoho roku a jeho platnost je možné pravidelně obnovovat.

Většinou spadají pod regulované činnosti ty činnosti, které jsou podobné vázaným nebo řemeslným činnostem na Slovensku. Pravidlem to ale není a každou činnost je nezbytné posuzovat individuálně.

Jako potvrzení o odborném vzdělání se řemeslné komoře v Německu předkládá tzv. Osvědčení o povaze a délce praxe, které Vám bude vystaveno příslušným živnostenským úřadem na základě potřebných dokumentů.