Skip to main content Skip to search

Wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie zagranicznego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza na terytorium Niemiec

Z uprawnieniem do prowadzenia działalności gospodarczej wydanym w państwie macierzystym można też wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Niemiec, jeśli tylko chodzi o czynność ewidencjonowaną w Niemczech jako nie wymagającą zezwoleń. W przypadku, kiedy chodzi o tzw. czynność regulowaną, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac daną czynność należy zgłosić w niemieckiej Izbie Rzemieślniczej, stosownej według pierwszego miejsca świadczenia pracy w Niemczech.

conducting-business-activities-with-a-foreign-trade-license

Izba ta rozpatrzy, czy dotychczasowa praktyka i wykształcenie uprawniają do transgranicznego wykonywania prac, zaś w razie pozytywnego rozstrzygnięcia wyda zaświadczenie ważne przez okres jednego roku, podczas którego transgraniczny przedsiębiorca może wykonywać daną działalność na obszarze Niemiec.

Z punktu widzenia podatku dochodowego, rzeczą istotną podczas realizacji prac na podstawie wydanego za granicą uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej jest też maksymalny dopuszczalny okres wykonywania pracy w Niemczech. Obowiązuje zasada, że do uniknięcia opodatkowania przychodów w Niemczech można na rzecz jednego klienta na jednym miejscu lub na rzecz kilku klientów w promieniu do 50 km pracować maksymalnie przez okres 12 miesięcy.

Do tego, aby nie trzeba było w Niemczech regularnie płacić podatków, czyli nie powstało stałe miejsce wykonywania działalności, na rzecz jednego klienta i w jednym miejscu można maksymalnie pracować przez okres 12 miesięcy.