Skip to main content Skip to search

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech

Proces założenia działalności gospodarczej w Niemczech obejmuje nie tylko zgłoszenie działalności gospodarczej, ale również pozytywne rozwiązanie szeregu kwestii z tym związanych w urzędzie skarbowym, Izbie Handlowej i Przemysłowej oraz w innych instytucjach. Z punktu widzenia stopnia zaangażowania czasowego i administracyjnego, proces rozpoczynania działalności gospodarczej w Niemczech zależy od tego czy chodzi o działalność bez zezwoleń (proces stosunkowo prosty) albo działalność podlegającą regulacjom.

establishment-of-a-sole-trade-in-germany

W przypadku czynności regulowanej, z reguły należy uzyskać poświadczenie w niemieckiej Izbie Rzemieślniczej całości osiągniętego poza Niemcami wykształcenia.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musi się zarejestrować w niemieckim urzędzie podatkowym, aby od tego momentu odprowadzać składki do niemieckiego systemu ubezpieczenia socjalnego.

W przypadku, kiedy chodzi o działalność gospodarczą, dla której w myśl przepisów niemieckich nie jest wymagane specyficzne wykształcenie, proces zgłaszania jest krótki i trwa z reguły od 2 do 3 dni do momentu otrzymania zaświadczenia o zgłoszeniu. W przypadku, kiedy chodzi o działalność gospodarczą, dla której w myśl przepisów niemieckich wymagane są zaświadczenia o wykształceniu i praktyce, niekiedy najpierw trzeba uzyskać w stosownej izbie rzemieślniczej uznanie wykształcenia, aby dopiero w następnej kolejności dokonać zgłoszenia.

Zgłoszenia działalności gospodarczej dokonuje się w Niemczech w stosownym urzędzie, zgodnie z miejscem wykonywania działalności gospodarczej.