Skip to main content Skip to search

Založení živnosti v Německu

Založení živnosti v Německu

Založení živnosti v Německu zahrnuje nejen samotné nahlášení činnosti, ale i soubor s tím souvisejících otázek ze strany finančního úřadu, obchodní a průmyslové komory, řemeslné komory a dalších institucí. Co se časové a administrativní náročnosti týká, při zakládání živnosti v Německu je nezbytné rozlišovat, zda jde o volnou živnost, jejíž ohlašování je poměrně jednoduchý proces, nebo zda půjde o činnost regulovanou

establishment-of-a-sole-trade-in-germany

V případě regulované činnosti je obvykle nutné nechat si uznat dosažené vzdělání ze zahraničí příslušnou německou řemeslnou komorou.

Živnostník se musí zaregistrovat u německého finančního úřadu a od tohoto okamžiku odvádět i příspěvky německého sociálního pojištění.

V případě, že jde o živnost, u které není podle německých předpisů požadované specifické vzdělání, je proces ohlášení rychlý a obvykle do 2–3 dní obdržíte potvrzení o ohlášení. V případě činností, kde je vzdělání či praxe nutné, je proces náročnější, přičemž někdy je nutné nechat si uznat vzdělání příslušnou řemeslnou komorou a až následně je možné živnost ohlásit.

Ohlášení německé živnosti se provádí na místním úřadě příslušném podle místa podnikání živnostníka.