Skip to main content Skip to search

Výkon činnosti se zahraničním živnostenským oprávněním

Podnikatelská činnost i na území Německa

Se živnostenským oprávněním z Vaší země můžete vykonávat podnikatelskou činnost i na území Německa, jedná-li se o činnost, která je v Německu evidovaná jako tzv. volná. V případě, že jde ve smyslu německých předpisů o tzv. regulovanou činnost, je nezbytné, abyste ještě před samotným výkonem činnosti ohlásili uvedenou činnost u německé řemeslné komoře příslušné podle prvního místa výkonu činnosti v Německu.

conducting-business-activities-with-a-foreign-trade-license

Komora přezkoumá, zda Vás Vaše dosavadní praxe a vzdělání opravňují k vykonávání přeshraničních činností a v případě kladného posouzení Vám vydají osvědčení platné na dobu jednoho roku, během kterého můžete jako zahraniční podnikatel vykonávat danou činnost na území Německa.

Důležitá je při výkonu činnosti se zahraničním živnostenským oprávněním je i maximální povolená doba činnosti v Německu z hlediska daně z příjmu. Zde platí, že k tomu, abyste se vyhnuli danění svého příjmu v Německu, můžete pro jednoho zákazníka na jednom místě, případně několika místech od sebe vzdálených 50 km, pracovat maximálně po dobu 12 měsíců.

K tomu, aby Vám v Německu nevznikla stálá provozovna, můžete pro jednoho zákazníka na jednom místě pracovat maximálně po dobu 12 měsíců.

Ano, možné to je, pokud by se změnila osoba zadavatele nebo pokud byste změnili osobu zhotovitele za jinou Vaši firmu.