Skip to main content Skip to search

Ukončení podnikatelských aktivit v Německu

Zajistíme pro Vás všechny povinnosti odhlášení

Pokud již jako zahraniční osoba nehodláte vykonávat podnikatelskou činnost na území Německa, je nutné svoji živnost na příslušném místním úřadě zrušit a stejně tak i odhlásit se od pojištění nebo pobytu. Do okamžiku ukončení podnikatelských aktivit ale musíte vést německé účetnictví a na konci účetního období rovněž podat daňové přiznání a případně uhradit daň z příjmu.

termination-of-business-activities-in-germany

Všechny povinnosti je nutné řádně splnit, protože v případě prodlení umí německé instituce prostřednictvím exekuce dosáhnout i na vaše osobní finance v zahraničí.

Pokud vykonáváte práce na základě zahraniční živnosti, nemusíte ukončení činnosti hlásit žádnému úřadu.

Pokud byste měli německou živnost, je nezbytné ji odhlásit na příslušném místním úřadě a vypořádat si povinnosti vůči finančnímu úřadu, ale i případné řemeslné komoře a provést odhlášku u pojišťovny.