Skip to main content Skip to search

Přihlášení zaměstnanců na tzv. Zollamt

Zajistíme přihlášení daných zaměstnanců u německého celního úřadu

V případě, že Vaše společnost vysílá k výkonu práce u německého zákazníka vlastní zaměstnance, je nutné je přihlásit u německého celního úřadu (tzv. Zollamt). Platí, že přihlášení je nutné provést nejpozději 1 den před vysláním daných zaměstnanců k výkonu činnosti do Německa, přičemž uvedené je možné už pouze elektronicky.

registration-of-employees-at-the-so-called-zollamt

V případě nesplnění této povinnosti a neexistenci dokladu o přihlášení Vašich zaměstnanců u celního úřadu hrozí Vaší společnosti vysoké sankce.

Pokud Vaše společnost využívá k práci v Německu živnostníky, není je nutné na Zollamt hlásit. Ohlašovací povinnost se tak tedy vztahuje výhradně na zaměstnance.

Protože se jedná o vyslání zaměstnanců do zahraničí (konkrétně do Německa), je vždy nezbytné nejpozději v den před začátkem vyslání přihlásit vysílané zaměstnance u Zollamt. Toto přihlášení se týká POUZE zaměstnanců a nikoliv živnostníků.

Nebudou-li Vaši zaměstnanci u Zollamt přihlášeni a současně budou navzdory tomu vykonávat v Německu stavební činnosti, hrozí Vám poměrně vysoká pokuta.