Skip to main content Skip to search

Mateřský příspěvek v Německu – Rodičovský příspěvek v Německu

Nárok na německý mateřský a rodičovský příspěvek

O německý mateřský příspěvek může požádat pouze matka v případě, pokud byla po určitou dobu v Německu zdravotně pojištěná. Mateřský příspěvek vyplácí příslušná zdravotní pojišťovna, ve které je matka pojištěná. O rodičovský příspěvek v Německu může za určitých okolností požádat i manžel matky dítěte pracující v Německu v případě, že matka s dítětem žijí v domovské zemi.

maternity-allowance-in-germany-parental-allowance-in-germany

I s touto administrativou Vám rádi pomůžeme a poradíme, jaké formuláře je nutné za tímto účelem vypsat a v jaké lhůtě, aby nedošlo k zániku daných nároků.

Mateřský příspěvek může žádat pouze matka dítěte v případě, že je zákonně pojištěná v Německu, otec nárok na daný příspěvek nemá. O rodičovský příspěvek můžete požádat. V případě, že na něj máte nárok i v domovské zemi, německá strana Vám poté doplatí pouze rozdíl.

O německý rodičovský příspěvek musíte požádat do 3 měsíců věku dítěte. Délku pobírání příspěvku si můžete určit buď na 12 měsíců nebo 24 měsíců s tím, že celková částka by se proporcionálně rozdělila na toto delší období.