Skip to main content Skip to search

Daňové přiznání

Povinnost podat v Německu daňové přiznání

Jste v Německu zaměstnaní na dobu delší než 183 dní, případně máte v Německu trvalý pobyt a středisko životního zájmu? V takovém případě Vám vzniká povinnost podat v Německu daňové přiznání. Máte-li daňovou třídu I, povinnost podání německého daňového přiznání nemáte; máte však možnost, která může být i výhodná, protože můžete požádat o vrácení odvedené daně ze mzdy z Vašeho zaměstnání.

tax-return-steuererklarung-finanzamt

Lhůta k podání daňového přiznání je do 31. května následujícího kalendářního roku. Předejděte s naší pomocí případné pokutě za nepodání přiznání nebo nesprávnosti v přiznání a nechte si poradit odborníkem při jeho zpracování. V případě, že je Vaším zástupcem německý daňový poradce, prodlužuje se lhůta k podání daňového přiznání z konce května až na 31. prosince.

V případě, že se zdržujete v Německu po dobu delší než 183 dní nebo jste zaměstnancem německé firmy a máte daňovou třídu číslo III, jste povinný podat v Německu daňové přiznání. Pokud byste měli daňovou třídu I, potom povinnost podávat daňové přiznání nemáte; máte však možnost jej podat, aby Vám německý finanční úřad mohl vyplatit zpět daň ze mzdy, kterou za Vás odvedl zaměstnavatel.

Lhůta k podání německého daňového přiznání je do konce května následujícího kalendářního roku za předchozí zdaňovací období, přičemž pokud máte jako zástupce německého daňového poradce, pak se lhůta prodlužuje až na konec prosince následujícího kalendářního roku. Daňové přiznání za rok 2018 tak můžete podat nejpozději 31. prosince 2019.