Skip to main content Skip to search

Vratenie-zrazkovej-dane

PRÁVNICKÉ OSOBY

V případě, že se chystáte v Německu vykonávat činnost, která je podle německých předpisů regulovanou činností, což znamená, že jde o činnost, pro kterou je nutné mít v Německu odborné vzdělání nebo praxi, je nezbytné uvedenou činnost ohlásit řemeslné komoře …

Více o službě
ZKO-hlasenia-colny-urad

ŽIVNOSTNÍCI

Německá legislativa stanoví, že pokud na jeho území vykonáváte stavební činnost, tj. činnost na nemovitosti, je Váš objednavatel povinný strhnout Vám z vystavených faktur srážkovou daň, pokud nejste zaregistrovaný na německém finančním úřadu a …

Více o službě
ohlasenie-cinnosti

ZAMĚSTNANCI

V Německu existuje 6 daňových tříd, do kterých jsou zaměstnanci zařazení podle rodinného stavu, výšky výdělku a dalších kritérií. Naši daňoví experti Vám vyberou tu nejvýhodnější variantu, abyste hned od začátku danili svoje příjmy tou nejvýhodnější…

Více o službě

SLUŽBY

OSVOBOZENÍ OD SRÁŽKOVÉ DANĚ VE STAVEBNICTVÍ

Německá legislativa stanoví, že pokud na jeho území vykonáváte stavební činnost, tj. činnost na nemovitosti, je Váš objednavatel povinný strhnout Vám z vystavených faktur srážkovou daň, pokud nejste zaregistrovaný na německém finančním úřadu a nemáte vyřízené …

OHLÁŠENÍ ČINNOSTI ŘEMESLNÉ KOMOŘE

V případě, že se chystáte v Německu vykonávat činnost, která je podle německých předpisů regulovanou činností, což znamená, že jde o činnost, pro kterou je nutné mít v Německu odborné vzdělání nebo praxi, je nezbytné uvedenou činnost ohlásit řemeslné komoře …

PŘIHLÁŠENÍ ZAMĚSTNANCŮ NA CELNÍ ÚŘAD

V případě, že Vaše společnost vysílá k výkonu práce u německého zákazníka svoje lokální zaměstnance, zajistíme přihlášení daných zaměstnanců na německém celním úřadě (Zollamt). Proč je tedy potřeba přihlásit zaměstnance u Zollamt? …

REGISTRACE K DPH V NĚMECKU – PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ DPH

Dosáhla Vaše společnost na území Německa určitého obratu, vykonáváte v Německu práce prostřednictvím subdodavatele nebo vykonáváte práce, při jejichž výkonu je povinností se v Německu přihlásit k DPH?

REGISTRACE A HLÁŠENÍ SOKA BAU V NĚMECKU

Vykonáváte v Německu činnosti v oblasti stavebnictví a využíváte k daným činnostem vlastní zaměstnance? V takovém případě je Vaše společnost jako zaměstnavatel povinna registrovat se v Německu na tzv. SOKA BAU a zasílat SOKA BAU pravidelná hlášení …

ZALOŽENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V NĚMECKU

Chystáte se rozšířit svoje podnikatelské aktivity na území Německa a nevíte, jaký typ podnikání si máte zvolit? Poradíme Vám a pomůžeme se založením společnosti v Německu (společnost s ručením omezeným – tzv. GmbH, organizační složka …

VAŠE PODNIKÁNÍ V NĚMECKU SI ZASLOUŽÍ PATŘIČNOU POZORNOST

Pomůžeme Vám překonat počáteční nedorozumění a lépe pochopit legislativní předpisy

Kontaktujte nás