Skip to main content Skip to search

Zeznanie podatkowe

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Niemczech

Dotyczy przypadku zatrudnienia w Niemczech przez okres powyżej 183 dni, ewentualnie posiadania miejsca stałego zamieszkania w Niemczech i prowadzenia tam życia prywatnego. W takim przypadku powstaje obowiązek złożenia w Niemczech zeznania podatkowego. Osoby, którym przyznano I grupę podatkową nie mają obowiązku składania niemieckiego zeznania podatkowego, jednakże mają możliwość, mogącą przynieść korzyści, zażądania zwrotu odprowadzonego podatku z wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia się.

tax-return-steuererklarung-finanzamt

Termin na złożenie zeznania podatkowego za dany rok upływa końcem maja (31. 5) następnego roku kalendarzowego. Oferujemy pomoc w celu uniknięcia ewentualnej kary za niezłożenie zeznania podatkowego lub podania w nim nieprawidłowych danych oraz usługi doradztwa ze strony specjalisty w trakcie jego sporządzania. W razie korzystania z usług niemieckiego doradcy podatkowego termin na złożenie zeznania podatkowego można przedłużyć z końca maja do 31 grudnia.

Zeznanie podatkowe należy złożyć w Niemczech w przypadku przebywania na jego terytorium przez okres dłuższy niż 183 dni albo zatrudnienia się w niemieckiej firmy i bycia zakwalifikowanym do III grupy podatkowej. Osoby zakwalifikowane do I grupy podatkowej nie muszą składać w Niemczech zeznania podatkowego, jednakże należy je złożyć w razie domagania się zwrotu podatku z wynagrodzenia, odprowadzonego w ich imieniu przez pracodawcę.

Termin złożenia niemieckiego zeznania podatkowego za dany okres rozliczeniowy to koniec maja następnego roku kalendarzowego, przy czym w razie korzystania z usług niemieckiego doradcy podatkowego termin ten można przedłużyć do końca grudnia roku kalendarzowego. Zatem zeznanie podatkowe za rok 2018 należy złożyć najpóźniej do dnia 31.12.2019 r..