Skip to main content Skip to search

Założenie firmy w Niemczech

Dotyczy chęci rozszerzenia swojej działalności gospodarczej o terytorium Niemiec.

W razie planowania prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Niemiec, przy czym typ tej działalności jest przedmiotem dobrowolnego wyboru, doradzimy i pomożemy z założeniem firmy w Niemczech (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tzw. GmbH, jednostka organizacyjna, UG, spółka komandytowa, itd.). Najczęstszą formą działalności gospodarczej w Niemczech jest prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), przy czym kapitał zakładowy został ustalony w minimalnej wysokości 25.000,- EUR.

establishment-of-an-enterprise-in-germany

Spółki zakładane są w Niemczech formą aktu notarialnego. Na podstawie pełnomocnictwa możemy taki akt podpisać w imieniu zakładanej spółki, ale w celu przyspieszenia procesu zalecamy osobistą obecność u notariusza, przy czym nasza obecność pozwoli na obowiązkowe zapewnienie tłumaczeń. Jeszcze przed wpisaniem do Rejestru Handlowego nazwa spółki i przedmiot działalności gospodarczej muszą być zatwierdzone przez stosowną Izbę Handlową i Rzemieślniczą (IHK), zgodnie z przyszłą siedzibą spółki. Każda firma musi mieć otwarte w banku konto, na które przeleje kapitał zakładowy.

W ostatnim czasie niemieckie banki są bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o zakładanie rachunków z możliwością dysponowania nimi przez cudzoziemców, wiele banków odmawia otwierania rachunków takim firmom lub żądają one dostarczenia dużej ilości dokumentów. Jednakże korzystając z naszych długoletnich doświadczeń zdobytych na rynku niemieckim potrafimy pokonać tę barierę administracyjną.

Dla zaczynających przedsiębiorców stworzono formę o nazwie UG, gdzie kapitał zakładowy wynosi 1,- EUR. Jest to forma bardzo oszczędna, przeznaczona dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jakie będą dalsze losy ich zaczynającej działalności, aby od razu nie spłacać kapitału zakładowego o dużej wartości. Drugą formą je klasyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) – jednakże w tym przypadku istnieje już obowiązek spłacenia minimalnie jego połowy w kwocie równej 12.500,- EUR.

W przypadku formy UG, warunkiem wpisania do Rejestru Handlowego nie jest posiadanie aktywnego rachunku bankowego, jednakże w przypadku formy GmbH kapitał zakładowy należy wpłacić na konkretny rachunek bankowy, przy czym przy otwarciu rachunku bankowego banki stawiają warunek, aby Pełnomocnik Spółki miał trwały pobyt w Niemczech.