Skip to main content Skip to search

Ukończenie działalności gospodarczej w Niemczech

Zapewniamy wykonanie całości czynności wymaganych w związku z ukończeniem działalności gospodarczej w Niemczech

W przypadku, kiedy osoba zagraniczna podejmie decyzję o ukończeniu działalności gospodarczej na terytorium Niemiec, wtedy musi ukończyć ważność zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w stosownym lokalnym urzędzie oraz ukończyć pobyt i sprawy ubezpieczeniowe. Jednakże do momentu ukończenia działalności gospodarczej należy prowadzić niemiecką księgowość i na końcu okresu rozrachunkowego złożyć zeznanie podatkowe oraz ewentualnie zapłacić podatek dochodowy.

termination-of-business-activities-in-germany

Zalecamy rzetelne spełnienie wszystkich zobowiązań, gdyż niemieckie instytucje czy organy nawet za granicą będą windykować ewentualne zaległości nieuregulowane w Niemczech.

W razie wykonywania prac na mocy zagranicznego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, ukończenia takiej działalności nie trzeba zgłaszać w żadnym urzędzie.

W razie posiadania niemieckiego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej należy ukończyć jego ważność w stosownym lokalnym urzędzie oraz uregulować wszystkie zobowiązania w stosunku do urzędu skarbowego, ewentualnie Izby Rzemieślniczej i zakładu ubezpieczeń.