Skip to main content Skip to search

Rejestracja do celów podatku VAT v Niemczech – Składanie zgłoszeń VAT

Dotyczy w przypadku osiągnięcia przez daną firmę na terytorium Niemiec obrotu o określonej wysokości.

W Niemczech należy się zarejestrować jako płatnik podatku VAT po osiągnięciu określonej wysokości obrotu lub w razie wykonywania pracy za pośrednictwem podwykonawców, ewentualnie w przypadku wykonywania prac, które podlegają temu obowiązkowi. Chętnie i szybko zapewniamy zarejestrowanie firmy we współpracy z lokalnym doradcą podatkowym, aby następnie na mocy pełnomocnictwa składać zgłoszenia podatku VAT w niemieckim urzędzie skarbowym.

vat-registration-in-germany-submission-of-vat-notifications

Obowiązek zarejestrowania się w Niemczech, jako płatnika podatku VAT, jak też składania zeznań podatku VAT powstaje w następujących przypadkach:

  • W związku z internetową sprzedażą towarów i ich fizycznego magazynowania na terytorium Niemiec, przy czym, jeśli towary nie będą magazynowane na terytorium Niemiec, lecz będą one wysyłane z państwa macierzystego, wtedy nie ma obowiązku rejestrowania się, jako płatnika podatku VAT. Obowiązek taki powstaje dopiero po przekroczeniu obrotu ze sprzedaży w Niemczech w kwocie powyżej 100.000,- EUR.
  • W razie wykonywania prac budowlanych w Niemczech i korzystania, przy korzystaniu z usług poddostawców: firm i osób fizycznych zarobkowo czynnych. W takim przypadku można skorzystać z prawa do zwrotu zapłaconego niemieckiego podatku VAT na podstawie podanych zgłoszeń.

W przypadku wykonywania w Niemczech prac na rzecz przedsiębiorcy, podatku VAT nie trzeba odprowadzać, lecz można skorzystać z prawa do zwrotu zapłaconego niemieckiego podatku VAT, np. z tytułu kosztów poniesionych na zakup materiałów pędnych, zakwaterowanie, inne zakupy, itp.

W przypadku wykonywania w Niemczech prac na rzecz osoby fizycznej, niebędącej przedsiębiorcą, dana firma musi wystawiać faktury z podatkiem VAT, który następnie należy odprowadzić do niemieckiego urzędu skarbowego.

W przypadku, kiedy towar będzie fizycznie zmagazynowany na terytorium Niemiec, wtedy powstaje obowiązek zarejestrowania w Niemczech firmy, jako płatnika podatku VAT, aby następnie składać zgłoszenia podatku VAT w niemieckim urzędzie skarbowym. Jeśli towar nie będzie zmagazynowany w Niemczech i będzie przesyłany ze Słowacji, wtedy nie trzeba zarejestrować w Niemczech firmy, jako płatnika podatku VAT; obowiązek taki powstaje dopiero po przekroczeniu obrotu w kwocie powyżej 100.000,- EUR.

W przypadku wykonywania prac budowlanych w Niemczech i korzystania przy tym z usług poddostawców – np. firmy lub osób fizycznych zarobkowo czynnych, to zgodnie z niemiecką legislatywą należy zarejestrować się i składać w niemieckim urzędzie skarbowym regularne zgłoszenia dotyczące podatku VAT. W takim przypadku można skorzystać z prawa do zwrotu zapłaconego niemieckiego podatku VAT na podstawie podanych zgłoszeń.