Skip to main content Skip to search

Založení společnosti v Německu

Chystáte se rozšířit svoje podnikatelské aktivity na území Německa?

Chystáte se rozšířit svoje podnikatelské aktivity na území Německa a nevíte, jaký typ podnikání si máte zvolit? Poradíme Vám a pomůžeme se založením společnosti v Německu (společnost s ručením omezeným – tzv. GmbH, organizační složka, UG, komanditní společnost apod.). Nejvyhledávanější formou v Německu je založení společnosti s ručením omezeným (GmbH), přičemž základní jmění je stanovené na minimálně 25 000 EUR.

establishment-of-an-enterprise-in-germany

Společnosti se v Německu zakládají formou notářského zápisu. Tu umíme Vaším jménem podepsat na základě plné moci, ale k urychlení procesu doporučujeme přijít k notáři osobně, přičemž Vás k němu rádi doprovodíme i z důvodu nutného zajištění překladu. Název společnosti, ale i předmět podnikání musí být ještě před samotným zápisem do obchodního rejstříku schválený obchodní a průmyslovou komorou (IHK) příslušnou v závislosti na budoucím sídle společnosti. Každá společnost musí mít v bance zřízený účet, na který se zaplatí základní jmění.

Německé banky jsou v poslední době velice přísné pokud jde o otevírání účtů s dispozičními oprávněními pro cizince, a řada bank odmítá otevřít takovým nově zakládaným firmám účet nebo vyžadují velké množství dokladů. Na základě našich dlouholetých zkušeností na německém trhu Vám ale umíme pomoci překonat i tuto administrativní bariéru.

Pro začínající podnikatele existuje forma UG, u které stačí vložit základní jmění 1 EUR. Je to ekonomická forma určená právě pro případy, kdy nevíte, jak se Vám bude dále dařit a nemusíte splácet vysoké jmění. Druhou formou je už klasická GmbH — zde již ale existuje povinnost splacení základního jmění, resp. minimálně poloviny ve výši 12 500 EUR.

V případě formy UG není podmínkou k zápisu do obchodního rejstříku otevření účtu, ale v případě GmbH je nutné splatit základní jmění na daný bankovní účet, přičemž banky vyžadují k otevření účtu, aby měl jednatel pobyt v Německu.