Skip to main content Skip to search

Vyhotovení daňových přiznání

Musím v Německu podávat daňové přiznání?

V případě, že vykonáváte práce v Německu dlouhodobě, může Vám v Německu vzniknout stálá provozovna za účelem daně z příjmu. V oblasti stavebních a montážních činností je obvykle po překročení lhůty 12 měsíců práce pro jednoho zákazníka na jednom místě, případně na více místech v okruhu do 50 km. Pokud by tato situace nastala, jste povinni zdanit svůj příjem v Německu zpětně od data, kdy předmětná zakázka v Německu začala.

processing-of-tax-returns

Stálá provozovna Vám může také vzniknout v případě, že byste si v Německu koupili nebo pronajali nějaké prostory, případně by Vaším jménem uzavíral obchody v Německu Váš zaměstnanec nebo zprostředkovatel. Každý případ může být specifický, a proto Vám doporučujeme se s námi poradit, zda Vám může v daném konkrétním případě vzniknout stálá provozovna za účelem daně z příjmu, a pokud by Vám uvedené hrozilo, poradíme Vám, jak se dá dané povinnosti vyhnout, je-li to ještě možné, nebo jak maximálně zmírnit dané následky.

Pokud vykonáváte práce v oblasti stavebnictví nebo montáže na území Německa a s pracemi u jednoho zákazníka na jednom a tom samém místě překročíte dobu 12 měsíců, vznikne Vám v Německu povinnost podat daňové přiznání a zdanit příjem z dané zakázky od počátku v Německu.

V Německu se kromě daně z příjmu platí i daň ze živnosti, přičemž ta je odlišná a závislá na příslušném místě. Celkově se výše daňového zatížení může vyšplhat na 25–30 %.