Skip to main content Skip to search

Vedení účetnictví

Kdy musím v Německu vést účetnictví?

V případě, že by Vám v Německu vznikla stálá provozovna pro účely daně z příjmu, jste povinni daný příjem v Německu zdanit a nechat si vést účetnictví podle německých předpisů, které je podkladem k přípravě daňového přiznání. Stejnou povinnost samozřejmě máte, pokud máte v Německu založenou například společnost nebo ohlášenou německou živnost jako živnostník.

when-is-it-required-to-administer-bookkeeping-in-germany

Zde vzniká povinnost vést účetnictví a také případně podávat pravidelné hlášení DPH německému finančnímu úřadu.

Z hlediska kvality je vhodné, aby Vám účetnictví, ale i daně řešil německý daňový poradce. Zastupování Vám na základě plné moci rádi zajistíme ve spolupráci s naším místním poradcem v Německu.

Pokud byste v Německu vykonávali stavební činnosti nebo montážní činnosti na jednom místě u jednoho zákazníka po dobu delší než 12 měsíců, vznikla by Vám v Německu stálá provozovna pro účely daně z příjmu, a tak byste museli uvedený příjem zdanit v Německu a vést účetnictví podle německých předpisů, které je podkladem daňového přiznání.

Německé účetnictví Vám může zajišťovat i osoba bez předmětné kvalifikace; v takovém případě Vás ale nemůže daná osoba zastupovat před německým finančním úřadem a nemůže za Vás podepisovat hlášení nebo přiznání. Z hlediska odpovědnosti za škodu je vhodné, aby Vám účetnictví, ale i daně řešil německý daňový poradce.