Skip to main content Skip to search

Registrace a hlášení u SOKA BAU

Vykonáváte v Německu činnosti v oblasti stavebnictví?

Vykonáváte v Německu činnosti v oblasti stavebnictví a využíváte k daným činnostem vlastní zaměstnance? V takovém případě je Vaše společnost jako zaměstnavatel povinna registrovat se v Německu na tzv. SOKA BAU a zasílat SOKA BAU pravidelná hlášení o svých zaměstnancích, zejména o počtu odpracovaných hodin a poskytnuté dovolené.

registration-and-notifications-at-soka-bau

Smyslem registrace u SOKA BAU je zabezpečení stejných možností poskytnutí dovolené pro zaměstnance i v případě, že z důvodu častých změn zaměstnání zaměstnancem nárok na dovolenou doposud nevznikl. V SOKA BAU se proto eviduje tzv. fond dovolené zaměstnance v rámci všech jeho předchozích zaměstnání.

Pokud vykonáváte činnosti jako např. elektro práce, vodárenské, instalatérské, případně práce, které nijak se stavebnictvím nesouvisejí, je Vaše společnost od příspěvků do SOKA BAU osvobozená.

Podobně jako u registrace u Zollamt i na SOKA BAU je nezbytné registrovat se POUZE v případě, pokud v Německu pracujete prostřednictvím zaměstnanců a vykonáváte činnosti, které spadají pod SOKA BAU.

Jde o případy, kdy vykonáváte například elektro práce, vodárenské, instalatérské práce nebo práce, které nijak se stavebnictvím nesouhlasí.