Skip to main content Skip to search

Osvobození od srážkové daně ve stavebnictví

Osvobození od srážkové daně

Německá legislativa stanoví, že pokud na jeho území vykonáváte stavební činnost, tj. činnost na nemovitosti, je Váš objednavatel povinný strhnout Vám z vystavených faktur srážkovou daň, pokud nejste zaregistrovaný na německém finančním úřadu a nemáte vyřízené osvobození od srážkové daně (tzv. Freistellungsbescheinigung). Toto osvobození musí být platné nejpozději v okamžiku úhrady faktury, tzn. s činnostmi můžete začít a souběžně s tím si požádat o osvobození.

exemption-from-the-withholding-tax-in-the-construction-industry

Po předložení platného osvobození Vám objednavatel vyplatí celou částku, tzn. nestrhne Vám z faktury srážkovou daň. Pokud Vám již Váš objednavatel srážkovou daň strhl, můžete požádat o její vrácení, nicméně to je možné teprve až po skončení příslušného kalendářního roku.

Osvobození od srážkové daně by měla mít přitom nejen firma, ale i její další subdodavatelé, protože toto pravidlo platí v celém subdodavatelském řetězci. Znamená to, že registrovat by se měla jak Vaše firma, tak i všichni Vaši případní subdodavatelé. Pokud by tedy Vaši subdodavatelé nedisponovali osvobozením od srážkové daně, je Vaší povinností jim podle německé legislativy také strhnout z faktur srážkovou daň a tu následně odvést německému finančnímu úřadu.

Pokud máte osvobození od srážkové daně, objednavatel Vám vyplatí celou částku, tzn. nestrhne Vám z faktury srážkovou daň.

Požádat o osvobození od srážkové daně je potřeba tehdy, kdy začnete vykonávat v Německu stavební práce. Toto osvobození musí být platné v okamžiku úhrady faktury, tzn. s činnostmi můžete začít a souběžně s tím si požádat o osvobození.