Osvobození od srážkové daně

Německá legislativa stanoví, že pokud na jeho území vykonáváte stavební činnost, tj. činnost na nemovitosti, je Váš objednavatel povinný strhnout Vám z vystavených faktur srážkovou daň, pokud nejste zaregistrovaný na německém finančním úřadu a nemáte vyřízené osvobození od srážkové daně (tzv. Freistellungsbescheinigung). Toto osvobození musí být platné nejpozději v okamžiku úhrady faktury, tzn. s činnostmi můžete začít a souběžně s tím si požádat o osvobození.

exemption-from-the-withholding-tax-in-the-construction-industry

Po předložení platného osvobození Vám objednavatel vyplatí celou částku, tzn. nestrhne Vám z faktury srážkovou daň. Pokud Vám již Váš objednavatel srážkovou daň strhl, můžete požádat o její vrácení, nicméně to je možné teprve až po skončení příslušného kalendářního roku.

Osvobození od srážkové daně by měla mít přitom nejen firma, ale i její další subdodavatelé, protože toto pravidlo platí v celém subdodavatelském řetězci. Znamená to, že registrovat by se měla jak Vaše firma, tak i všichni Vaši případní subdodavatelé. Pokud by tedy Vaši subdodavatelé nedisponovali osvobozením od srážkové daně, je Vaší povinností jim podle německé legislativy také strhnout z faktur srážkovou daň a tu následně odvést německému finančnímu úřadu.

Pokud máte osvobození od srážkové daně, objednavatel Vám vyplatí celou částku, tzn. nestrhne Vám z faktury srážkovou daň.

Požádat o osvobození od srážkové daně je potřeba tehdy, kdy začnete vykonávat v Německu stavební práce. Toto osvobození musí být platné v okamžiku úhrady faktury, tzn. s činnostmi můžete začít a souběžně s tím si požádat o osvobození.