Skip to main content Skip to search

Zasiłek rodzinny (na dziecko / dzieci) w Niemczech

Każdy płatnik podatków w Niemczech jest uprawniony do pobierania zasiłku rodzinnego

Każdy płatnik podatków w Niemczech jest uprawniony do pobierania zasiłku rodzinnego, nawet wtedy, kiedy zasiłek rodzinny wypłacany jest także w państwie macierzystym. W większości chodzi o przypadki, kiedy ojciec dziecka jest zatrudniony w Niemczech, zaś matka z dzieckiem żyją w państwie macierzystym. Nasi doświadczeni specjaliści zaoferują kompletną usługę, począwszy od wykazu niezbędnych dokumentów i formularzy, po złożenie wniosku o wypłacanie zasiłku.

child-benefits-in-germany

Przy czym jest to możliwe nawet wstecz, maksymalnie do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Proces podejmowania decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych jest dość skomplikowany, głównie przewlekły czasowo, należy liczyć się nawet z okresem 6 – 9 miesięcy na rozpatrzenie wniosku.

Jeśli na dziecko wypłacany jest zasiłek w Polsce, to można też na nie pobierać zasiłek rodzinny w Niemczech, jednakże będzie on pomniejszony o kwotę wypłacaną z Twojego kraju.

Tak, jest to możliwe, jeśli tylko dziecko to żyje we wspólnym gospodarstwie domowym, to znaczy rodzic łoży na jego utrzymanie i wychowanie.