Skip to main content Skip to search

Sporządzanie zeznań podatkowych

Kiedy w Niemczech trzeba podawać zeznanie podatkowe?

W przypadku wykonywania w Niemczech długoterminowej pracy, może zaistnieć stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej do celów podatku dochodowego. W dziedzinie prac budowlanych i montażowych dzieje się tak zazwyczaj po upływie 12 miesięcy pracy na rzecz jednego klienta w jednym miejscu, ewentualnie w kilku miejscach w promieniu 50 km. Jeśliby do takiej sytuacji doszło, wtedy należy opodatkować swój przychód w Niemczech wstecznie licząc od dnia rozpoczęcia danego zamówienia.

processing-of-tax-returns

Do powstania stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej może dojść też w razie zakupu lub wynajęcia pomieszczeń, ewentualnie kiedy w imieniu danej firmy jej pracownik lub pośrednik będzie w Niemczech zawierał transakcje handlowe. Każdy przypadek może być szczególny i specyficzny, dlatego zalecamy zasięgnięcia u nas rady, czy i kiedy w danym konkretnym przypadku może dojść do powstania stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej do celów podatku dochodowego, zaś w razie zaistnienia takiej potrzeby poradzimy jak tego ewentualnie uniknąć, o ile jest to jeszcze możliwe lub jak najbardziej optymalizować jego skutki.

W przypadku wykonywania na terytorium Niemiec prac w dziedzinie budownictwa czy montażu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy na rzecz jednego klienta w tym samym miejscu, powstaje obowiązek złożenia w Niemczech zeznania podatkowego i odprowadzenia podatku z danego zamówienia od pierwszego dnia jego rozpoczęcia.

W Niemczech, oprócz podatku dochodowego, płacony jest też podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jego wysokość jest różnorodna i zależy od danego terytorium. Całkowita wysokość obciążenia podatkowego może osiągnąć kwotę 25-30%.