Skip to main content Skip to search

Sporządzanie dokumentacji płacowej

Podatek z wynagrodzenia płacony za pracowników

W przypadku delegowania do Niemiec swoich pracowników, którzy w danym roku kalendarzowym będą przebywać na terytorium Niemiec minimalnie przez okres 183 dni, firma ich delegująca jest zobowiązana do odprowadzenia w Niemczech podatku z wynagrodzenia takich pracowników. Wzmiankowany obowiązek płacenia podatku z wynagrodzenia dotyczy również przypadku przydzielenia tymczasowego pracowników do Niemiec (tzw. leasing pracowników), przy czym powinność płacenia podatku z wynagrodzenia obowiązuje od pierwszego dnia przydzielenia tymczasowego pracownika.

wage-administration

Do celów obliczenia wysokości podatku z wynagrodzenia swoich pracowników i następnie odprowadzenia tego podatku do niemieckiego urzędu skarbowego należy skorzystać z usług niemieckiego doradcy. Taki sam obowiązek powstaje w razie zatrudniania niemieckich pracowników albo kiedy pracownicy zostali ubezpieczeni w niemieckiej firmie ubezpieczeniowej. Zapewniamy sporządzanie dokumentacji płacowej pracowników oraz udzielamy kompletnych informacji dotyczących dalszych, z tym związanych obowiązków w Niemczech, korzystając z pomocy naszego niemieckiego doradcy podatkowego.

Jedną z korzyści odprowadzania w Niemczech przez pracodawcę za pracownika podatku z wynagrodzenia jest fakt, że w takim przypadku dany pracownik może zażądać o wypłacanie mu niemieckiego zasiłku rodzinnego.

W przypadku oddelegowania swoich pracowników do pracy w Niemczech na okres minimalnie 183 dni w danym roku kalendarzowym, na firmie ciąży obowiązek płacenia za tych pracowników podatku z wynagrodzenia, to znaczy dokumentacja placowa powinna być prowadzona przez niemieckiego doradcę podatkowego.

W przypadku wynajmu (leasingu) swoich pracowników na mocy niemieckiego zezwolenia na wynajem pracowników (Arbeitnehmerueberlassung – tzw. AUG), od pierwszego dnia wynajmu należy płacić za tych pracowników niemiecki podatek z wynagrodzenia, co oznacza powinność prowadzenia dokumentacji płacowej w myśl legislatywy niemieckiej.